Skip to main content

Drøbak Musikkorps

DMK er Frogns janitsjarkorps og består av en gjeng på rundt 45 glade musikanter i alle aldre.

Vi møtes tre timer hver onsdag for å øve, i tillegg til at vi har seminarer og gruppeøvelser der vi går dypere inn i nytt stoff.

DMK har i dag i rundt 45 aktive medlemmer fordelt på de tradisjonelle janitsjarkorpsinstrumenter. Repertoaret spenner over et bredt register fra musikaler og jazz til klassisk og kirkemusikk. Korpset er velfungerende i alle ledd, og er særdeles opptatt av at miljøet i korpset skal være godt da dette gjenspeiles i både sosial profil så vel som spilleglede.

- Vår dirigent

Erik Bergene kommer fra Grue i Solør, men bor i Lillestrøm. Han er utdannet fra Norges Musikkhøgskole, der han tok diplomeksamen på akkordeon (trekkspill) i 1990. Sin offentlige debutkonsert avholdt han i Universitetets Aula i Oslo 1992 med Rikskonsertenes Debutstøtte. Etter dette har han jobbet som musiker på mange forskjellige områder; som solist, kammermusiker, akkompagnatør og studiomusiker, i tillegg underviser han på akkordeon ved Norges Musikkhøgskole.

Ved siden av dette har han helt siden barndommen vært opptatt av korps - først som hornist, siden som dirigent for en rekke janitsjarkorps. Han har vært fast dirigent for bl.a. Hovin Musikkorps, Østensjø Janitsjar, Lillestrøm Byorkester, Oppegård Janitsjar og Oslo Postorkester. For tiden er han dirigent for Nannestad Janitsjar, Eidsvoll Janitsjarkorps og Drøbak Musikkorps.

Historien bak Drøbak Musikkorps

I september 1938 besluttet Drøbak formannskap å nedsette en komité bestående av Ragnar Hansen, John Nordby og Rolf Holme for om mulig å danne et musikkorps i Drøbak. 15. oktober samme år var korpset en realitet. Første spilleoppdrag var for Drøbak Frogn Idrettslag (DFI) under et landsrenn i Trollbakken 5. februar 1939. Som honorar mottok korpset 50 kroner.

De første årene seilte Drøbak Musikkorps (DMK) i medvind både økonomisk og musikalsk. Under krigen fortsatte korpset sin virksomhet og dannet i tillegg en strykegruppe som sammen med korpset hadde flere konserter. I 1944 innstilte strykegruppen sin virksomhet. I perioden 1945 til 1950 var det laber virksomhet i korpset. Driften bedret seg igjen fra 1950 og korpset hadde 30 betalende medlemmer i 1951/52.

I 1955 reiste korpset til Trondheim for å delta i Norges Musikkorps forbund (NMF) sitt landsstevne for amatørkorps. Ved hjelp av ildsjeler i korpset så Drøbak skolemusikkorps dagens lys i 1957. Skolekorpset ble siden slått sammen med korpset fra Sogsti skole til Drøbak-Frogn skolekorps (DFSK).

Drøbak-vennen Walter Kruse fra Bad Bramstedt i regionen Schleswig-Holstein i Tyskland var en ivrig forkjemper for et nærmere samarbeid mellom B.T. Musikzug Bad Bramstedt hvor han var dirigent, og DMK. Dette førte i de kommende år til flere turer til forbundsrepublikken og mange knyttet et livslangt vennskap.

Drøbak Musikkorps anno 1939
Drøbak Musikkorps anno 1939

Korpsets store dugnad i mange år var Drøbak Musikkverksted. Musikverkstedet var et arrangement for skolekorps i Østlandsområdet hvor barn og unge ble samlet til en musikalsk helg på Dyrløkkeåsen Kultursenter. Gjennom helgen fikk deltakerne instruksjon i små grupper og samspill i storkorps. Det var også lagt opp til mye sosialt på kveldene og deltakerne fikk mange likesinnede musikkvenner. Flere av korpsene kom igjen år etter år, men etter hvert som det ble flere konkurrerende arragementer sank deltakelsen. I 2018 arragerte DMK Drøbak Musikkverksted for 28. og siste gang.